Vilkår for bruk


Ved å bruke LawAi aksepterer du følgende vilkår:

LawAi er en informasjonstjeneste som benytter generativ AI. Den generative AI-en er trent på å svare på juridiske spørsmål innen rettsområdet arbeidsliv. Dette er ny teknologi som er i stadig utvikling, og som har sine begrensninger. Vi anbefaler derfor at du vurderer resultatene fra tjenesten nøye før du bruker resultatene. Du er selv ansvarlig for all bruk av informasjon og svar som du får ved bruk av LawAi, og enhver form for skade, tap eller andre negative konsekvenser som oppstår som en følge av din bruk av LawAi eller bruk av informasjon som er et resultat av din bruk av LawAi. Du er også ansvarlig dersom informasjon som legges inn og/eller brukes i forbindelse med tjenesten utgjør et brudd på noens personvern, eller tredjeparts rettigheter, f.eks. opphavsrettigheter eller tilsvarende rettigheter.

LawAi er ikke en advokat, og har ikke noen form for profesjonsansvar. Dersom du vil være mest mulig trygg på vurderingen av et juridisk spørsmål anbefaler vi at du kontakter en advokat med særlig kompetanse innenfor det spørsmålet du har.

Ved bruk av LawAi vil vi behandle enkelte personopplysninger som er nødvendige for at tjenesten skal fungere. Du kan lese mer om disse i vår personvernerklæring. Selv om LawAi har omfattende datasikkerhet, fraråder vi at du deler noen personopplysninger eller andre sensitive data i dialogen med LawAi. Det er viktig at du har nødvendige rettigheter til å bruke informasjonen du laster opp til tjenestene eller på annen måte deler med oss når du bruker LawAi, herunder personopplysninger.

Noen av funksjonene i LawAi kan også være test-versjoner (betaversjoner e.l.) som vi gir tilgang til for at brukerne skal kunne prøve dem og for at vi skal høste erfaringer. Slike tjenester bør kun brukes til å teste og evaluere tjenestene og brukes på eget ansvar. LawAi er utviklet, publisert og driftet av Juridisk ABC AS, org nummer 994 995 634. Tjenestens innhold og utforming er beskyttet etter norsk rett, blant annet åndsverkloven og markedsføringsloven. LawAi er et registrert varemerke. Innholdet som ligger i LawAi, og som produseres ved bruk av LawAi, tilhører Juridisk ABC og kan ikke republiseres eller brukes på annen måte, uten tillatelse. Som bruker kan du bruke innholdet som skapes av LawAi til egen bruk internt i en virksomhet som har gyldig avtale med Juridisk ABC.

Hvis du ikke aksepterer disse vilkårene, skal du ikke ta i bruk LawAi.